De waarde van een geschenk wordt niet bepaald door de prijs.
- G.E. Lessing -

Ik werk vanuit een planmatig (Handelingsplan, Family Empowerment Program) en persoonlijk gerichte (presentie) benadering in mijn praktijk of ambulant bij u thuis. Indien nodig in samenwerking met school, behandelende instanties, e.d. met een één persoon - één plan benadering. Duidelijkheid en transparantie staan hierbij voorop.

Daarnaast kan Mijn Unicum op projectbasis ondersteuning aan organisaties bieden om zorg inhoudelijke producten te ontwikkelen. Op basis van een offerte kan in overleg het tarief voor deze werkzaamheden vast gesteld worden.

Heeft de informatie over Mijn Unicum of de werkwijze uw interesse gewekt? Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u in gesprek over mogelijkheden van remedial teaching of coaching, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Tarief: € 37.50 per uur excl. reiskosten € 0.19 per kilometer

Betalen graag contant na afloop van de remedial teaching/ coaching/ individuele begeleiding.

Als u in het bezit bent van een Persoons Gebonden Budget, kunt u zorg bij Mijn Unicum inkopen.
Mijn Unicum kan u zo nodig helpen met het aanvragen van een (her)indicatie.
Faktuurverzending (of overhandiging) na afloop van de maand is mogelijk.

Een gemaakte afspraak 24 uur van te voren afzeggen. Bij niet nagekomen afspraken wordt 50 % van een uurtarief in rekening gebracht.

Alle door u verstrekte informatie valt onder beroepsgeheim en wordt daardoor strikt vertrouwelijk behandeld.


  Namaste Webdesign