Wees moedig genoeg om te groeien naar de bloem die je bestemming is.
- Osho -

Ik ben Nicole van Slobbe.

Als nieuwsgierig en ondernemend persoon ben ik steeds op zoek naar de verdieping van de dingen die om mij heen gebeuren. Wat op mijn pad kwam ben ik gaan onderzoeken om door verdieping mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb in veel organisaties gewerkt binnen de zorg, het jeugd- en jongerenwerk, het welzijnswerk en het onderwijs in Nederland en Nepal. Naast mijn werk heb ik gesnuffeld tijdens mijn vele reizen naar vele plekken op de wereld naast mijn vijfjarig verblijf in Nepal. Steeds nieuwsgierig naar de mensen en hun levenswijze.

Wat ik altijd boeiend en fascinerend in mijn leven vond is het contact met de ander. Vanuit betrokkenheid, actief luisteren en interesse ga ik op zoek naar het uniek zijn van de mensen om mij heen. Op zoek naar hun mogelijkheden en de kwaliteiten waar ze goed in zijn.

Vanaf 1982 heb ik gewerkt met kinderen en jongeren en sinds 2006 werk ik nu ook met volwassenen en gezinnen.

Vanaf juli 2012 zijn mijn werkzaamheden uitgebreid met remedial teaching en kindercoaching, ondergebracht bij educare4kids. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op mijn site www.educare4kids.nl

Opleidingen

 • HBO Creatief sociaal werk - opbouwwerk
 • Pabo
 • Landelijke Opleiding Spiritueel Kindertherapeut
 • Speciaal onderwijs cluster 3
 • Meesterlijk coachen
 • Orthopedagogiek i.o.

Werkervaring

 • Groepsleiding bij lichamelijke gehandicapte jongeren en mensen met een verstandelijke beperking
 • Landelijke consulent jeugd- en jongerenwerk
 • Eigenaar en leerkracht internationale Montessori basisschool in Kathmandu - Nepal
 • Leerkracht en interne begeleidster bij Dalton basisonderwijs, VSO ZMLK onderwijs en basisdocent MBO Welzijn
 • Kinder- en gezinscoach binnen zorginstelling en nu als zelfstandig ondernemer
 • Moeder van twee puberende dochters
 • ervaringsdeskundige met stoornis in Autistisch Spectrum

Reacties uit mijn werkervaringen

R. is een jongen van 10 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Hij voelt zich regelmatig onbegrepen, wat zich uit in boosheid en driftbuien. R. zoekt veel bevestiging bij zijn moeder en vraagt voortdurende aandacht van haar. Door het kontakt met mij leert R. dat er ook andere volwassen zijn die hem veiligheid bieden. Door de nieuwe situaties leert hij te oefenen hoe zich te uiten. De nieuwe ervaringen geven R. erkenning en bieden meer mogelijkheden die veilig voor hem zijn.

M. is een meisje met een verstandelijke beperking van 12 jaar. Zij is kwetsbaar in haar omgang met anderen omdat ze met iedereen een goed kontakt wilt hebben. Door iedereen te vriend willen houden is ze seksueel misbruikt, wat haar angstig in het kontakt met jongens heeft gemaakt. Het vertrouwen in andere mensen was helemaal weg bij haar. Stap voor stap leert ze nu assertief te zijn, waarbij ze aan geeft wat ze wilt en prettig vindt en wat niet . Ze durft nu bij vertrouwde mensen om haar heen zich te uiten en hulp te vragen hoe om te gaan met mensen die de baas over haar willen spelen. Ook in situaties waarin ze overschat wordt durft ze zich te uiten. De manier waarop ze dit tot uiting brengt vraagt nog om de nodige oefening en ervaring.

R. is een meisje van 10 jaar dat door haar ontwikkelingsachterstanden moeite had in haar omgang met leeftijdsgenoten. In de klas werd ze gepest en had ze het moeilijk op school. In samenwerking met haar behandelaar van Boddaert lukt het haar steeds beter met andere kinderen samen te spelen. Duidelijkheid en structuur in haar omgang met anderen, zorgen ervoor dat ze op een prettige wijze kan samenspelen en kan genieten van het samen zijn met anderen.

H. is moeder van 4 kinderen en door haar analfabetisme bleef ze achter de feiten aanlopen. De hulp van de mensen om haar heen veroorzaakten meer problemen dan ze al had. Het afgelopen jaar weet H. wat haar mogelijkheden zijn en kan ze op assertieve wijze voor zichzelf en haar gezin opkomen. Inmiddels heeft ze vertrouwen in een aantal mensen weten op te bouwen waarbij ze handelingen die moeilijk voor haar zijn durft los te laten. Dit geeft haar de ruimte om datgene op te pakken waar ze goed in is. Ze heeft inzicht gekregen in welke handelingen/situaties ze professionele hulp nodig heeft. De ervaringen en het inzicht van afgelopen jaar zorgt voor rust en stabiliteit binnen haar gezin, wat een ieder ten goede is gekomen.

M. geeft aan het begin van de hulpvraag aan dat iedereen alles voor haar beslist en zegt hoe ze het moet doen. Ze voelt zich als een klein kind behandeld. M. is moeder van twee kinderen in de leeftijd van 1 en 4 jaar. Ze wil graag serieus genomen worden en met respect behandeld worden. Door de psycho-sociale hulpverlening en de integratiebehandeling is M. keuzes gaan maken hoe ze zelf haar kinderen wilde opvoeden en hoe ze invulling aan haar leven ging geven. De grootste stap die ze gezet heeft, is toen ze tegen zichzelf zei: "Ik wil niet meer in een leugen leven". Aan de hand van deze keuze kon ze steeds afwegen of iets een leugen was of niet. In een klein half jaar had M. de teugels weer in eigen handen. Ook weet ze dat ze met haar eenvoud een grote kwaliteit in zichzelf heeft.

M. kwam op 12 jarige leeftijd op de VSO school. Vanaf het begin voelde ze zich er niet thuis. Ze voelde zich te goed in vergelijking met anderen en ging als reactie gedragsproblemen uiten. Dit uitte ze door zich te verzetten tegen de regels en afspraken in de klas. Andere leerlingen op te jutten om kinderen te pesten. Ze was erg stevig en groot van postuur en gebruikte dit in haar conflicten met volwassen. Hiermee kwam ze op school in een negatieve spiraal terecht. Door psycho-educatie en te luisteren naar wat ze wilde ben ik samen met haar op zoek gegaan naar haar mogelijkheden. Ik vroeg me af waar ze goed in was en dat kon ze laten zien door te laten zien waar ze goed in was. Samen met haar ouders zijn er planmatig stapje voor stapje stappen gezet zodat ze het nieuwe schooljaar op de praktijkschool een nieuwe start kon gaan maken. Een plek waar ze zich wel thuis voelde en ze erkend werd met de mogelijkheden die ze in zich had.

S. heeft in een korte tijd achter elkaar haar beide ouders verloren. Ook was ze in twee maanden tijd moeder van een tweeling en stiefmoeder van een 5 jarig kind. Dit alles werd haar teveel waardoor ze een overspannen indruk maakte en haar huishouden niet meer op orde kon krijgen. De structuur kon ze in de dag niet meer neerzetten terwijl de kinderen dit wel nodig hadden. Vele mensen kwamen om hulp te bieden. Was dit de hulp die ze nodig had? Door alle goed bedoelde adviezen/hulp raakte ze nog meer het overzicht kwijt. S. kwam m.b.v. gezinscoaching erachter dat haar gastvrijheid naar een ieder haar teveel stress opleverden en haar leeg trok. Nu na een half jaar heeft S. geleerd voor zichzelf te kiezen, te zorgen en tijd voor zichzelf te nemen om zich op te kunnen laden. Zich terug te trekken als de drukte om haar heen teveel wordt. Ze probeert nu samenhang te creƫren van alle losse onderdelen van haar gezin.

 'Alleen verandering is blijvend.'
Heraclitus 


  Namaste Webdesign