Ik kon niet zeggen wat ik voelde. Ik heb het ook niet uitgelegd. Maar toch wist jij wat ik bedoelde. De stilte had het al gezegd...
- Auteur onbekend -

 

Pedagogische ondersteuning bij ontwikkelingsachterstanden

Een kind weet eigenlijk al heel snel dat het zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven. Hierbij is het belangrijk voor het kind om te beseffen dat het een uniek wezen is. Je maakt pas goede eigen keuzes als je op jezelf durft te vertrouwen. Ieder kind kan dit op zijn/haar eigen wijze, op welke leeftijd dan ook. Dat is zelfvertrouwen ontwikkelen.

Door allerlei omstandigheden vinden kinderen het lastig om aan te geven wat goed voor hen is of wat zij nodig hebben. Het is lastig voor ze om uit te leggen wat er in hen omgaat of ze weten niet meer hoe ze naar zichzelf luisteren (missen het zelfvertrouwen). Kinderen hebben een eigen manier van uiten. Ze zijn puur in hoe zij tegen de dingen in het leven aankijken en zijn hiermee soms confronterend in de ogen van een volwassen. Doordat ze zich minimaal verbaal uiten gebruiken ze meestal non-verbale middelen, zoals; beelden, gedrag en lichaamstaal.

Belangrijk is dat kinderen hun gevoelens uiten en dat er mensen om hen heen zijn die de gevoelens herkennen waardoor hun eigen gevoelens erkennen. Doordat ze op school of in thuis situaties hun gevoelens moeilijk uiten, ervaren ze de wereld om zich heen (die veilig en vertrouwd moet voelen) als ingewikkeld. Ze begrijpen de directe wereld om hun heen vaak niet. Belangrijk is dat elk kind een eigen en veilig plekje voor zichzelf heeft. Bij Mijn Unicum kijk ik wat een kind nodig heeft om zijn veilige en eigen plekje te realiseren.

Ambulante begeleiding / coaching

Ik werk zowel vanuit mijn eigen praktijk als ambulant bij cliënten thuis. Ik begeleid en ondersteun kinderen/volwassenen met ontwikkelingsachterstanden of een verstandelijke beperking. Ik heb me gespecialiseerd in de ontwikkelingsachterstanden; autistisch spectrum stoornissen, dyslexie en ADHD. Mijn werkzaamheden bestaan uit begeleiding, coaching en ondersteuning bij alledaagse zaken zoals;het structureren van dagelijkse handelingen, huiswerk/administratie, het vergroten van sociale vaardigheden en assertiviteit. Door routine in het dagelijks handelen ontstaat rust en stabilitieit. Mijn benadering gaat uit van het versterken van de mogelijkheden om daarmee de beperkingen in het dagelijks leven op te vangen.

Uitgangspunt vormt voor mij, dat kinderen/ volwassenen met hun beperking leren omgaan en zo hun eigen plekje in de maatschappij hebben.

Gezinscoaching

Naast kinderen en jongeren kun je ook als gezin, door allerlei omstandigheden in de problemen zijn geraakt, waarbij de opvoeding van de kinderen in het gedrang is gekomen. Gezinscoaching kan dan uitkomst bieden. De laatste jaren heb ik jonge moeders met een beperking die hun kind zelf willen opvoeden begeleidt. 

Bij Gezinscoaching gaat het niet alleen om samenwerking, afstemming en coördinatie tussen instellingen, maar ook om materiële en praktische hulpverlening (crisis oplossen). Als gezinscoach kan ik er voor zorgen dat je als gezin meer kansen krijgt om mee te kunnen denken en mee te kunnen werken aan de oplossing van je problemen. Uitgaand van de eigen kracht en omgeving van het gezin zelf, de empowerment gedachten. Met als uiteindelijke doel het vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin, waardoor het gezin weer zelfstandig de draad op kan pakken. Belangrijk hierbij is het inzicht van de (on)mogelijkheden van een ieder binnen het gezin. 

Remedial teaching onderdeel van educare4kids.nl

Steeds meer kinderen, zeker de kinderen met ADHD en ASS, lopen vast binnen het huidige onderwijs. Binnen het onderwijs wordt nog te weinig rekening gehouden met de leerstijl van een kind, waardoor er op een andere manier iets aangeleerd moet worden door het kind, dat voor verwarring en onduidelijkheid zorgt. Door de tijdsdruk en de nadruk op de resultaten binnen het lesprogramma, worden kinderen onzeker en faal angstig.

Bij mijn unicum richt ik me op de leerstijl van een kind en begeleid ik kinderen met leerproblemen, waaronder dyslexie, dyscalculie, spellingproblemen, reken- en leesproblemen. In samenwerking met Neuro4kids is het mogelijk een functioneel neurologisch onderzoek te doen. Ik werk met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Integratiebehandeling

De integratiebehandeling duurt enkele minuten. Ik verbind mezelf met de stroom van het leven en laat me meedrijven op deze levensenergie. Vervolgens ga ik daarna met mijn handen op enige afstand langs het lichaam van het kind of volwassenen. De integratiebehandeling versterkt de innerlijke eenwording en heelwording van de mens, door het op gang komen van een proces van bewustwording. Belemmerende factoren worden herkend en kunnen worden opgeruimd. Het draait bij deze behandeling om het bewustzijn van de mens te stimuleren en in contact te komen met je eigen unicum. De behandeling is het krachtigst als deze drie keer gegeven wordt. Met tussenpozen van ongeveer drie weken.

Een integratiebehandeling is altijd gekoppeld aan een coachings- of begeleidingsgesprek. De cliënt geeft zelf van tevoren aan of hij/zij de behandeling wilt. Je lichaam en geest geven zelf aan wat jij nodig hebt en zal met de integratiebehandeling datgene veranderen waar jij aan toe bent. De integratiebehandeling komt voort uit de Psychosofia, een vrije onafhankelijke spirituele stroming, opgericht door Zohra Noach.

 

 Je bent

mooi

anders

dan ik

 

Natuurlijk

niet meer of

minder

maar zo mooi anders,

 

Ik zou je

nooit

anders dan

anders willen.

- Hans Andreus -


  Namaste Webdesign